SERVICII

Drept Penal

 • Asistarea și reprezentarea martorului/suspectului/inculpatului în fața parchetelor competente ordinare ori speciale;
 • Redactarea și susținerea de cereri, plângeri ori memorii în cursul urmăririi penale;
 • Formularea de contestații împotriva măsurilor asigurătorii ori măsurilor preventive luate față de suspecți/inculpați;
 • Participarea la efectuarea de acte de urmărire penală, percheziții domiciliare, cercetări la fața locului;
 • Asistare și reprezentare în fața judecătorului de drepturi și libertăți, al judecătorului de cameră preliminară ori în fața instanțelor de judecată de toate nivelurile;
 • Asistare și reprezentare părți civile atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței, în toate etapele procesuale, în vederea obținerii de despăgubiri materiale și morale ca urmare a săvârșirii de infracțiuni;
 • Redactarea și susținerea de contestații privind durata procesului penal.

Drept Civil

 • Redactarea și susținerea de cereri de chemare în judecată în vederea apărării demnității, reputației și a onoarei și pentru obținerea de despăgubiri;
 • Redactarea și susținerea de cereri de chemare în judecată, asistarea și reprezentarea persoanelor lezate ca urmare a săvârșirii de fapte civile delictuale, în vederea obținerii de despăgubiri materiale și morale;
 • Formularea de cereri/acțiuni judiciare împotriva asiguratorilor RCA care refuză să își onoreze obligațiile contractuale și legale;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în litigii, în fața instanțelor judecătorești de toate nivelurile;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în procedura executării silite;
 • Redactarea și susținerea contestațiilor la executare și a cererilor de suspendare a executării silite;
 • Recuperări creanțe atât prin proceduri simplificate (ordonanța de plată/cerere cu valoare redusă) cât și prin formularea de acțiuni în pretenții;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în litigii de muncă;
 • Redactarea cererilor de apel/recurs ori a cererilor de revizuire/contestație în anulare;
 • Redactarea de notificări/somații de plată/acte juridice solicitate de părți/acțiuni judiciare.

Contencios Administrativ

 • Redactarea și susținerea plângerilor contravenționale împotriva Proceselor verbale de amendă aplicate clienților, asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată;
 • Formularea de plângeri prealabile la instituțiile sau autoritățile publice emitente a actelor administrative vătămătoare;
 • Redactarea de acțiuni judiciare împotriva autorităților publice emitente și susținerea acestora în fața instanțelor de contencios administrativ competente;
 • Redactare și susținere contestație împotriva Rapoartelor de evaluare întocmite de ANI față de persoanele verificate.

Drept Comercial

 • Acordare de consultanță juridică orară;
 • Acordare de consultanță juridică de tip „abonament”;
 • Redactare ori revizuire de contracte comerciale/acte juridice;
 • Asistarea la negocieri, tranzacții ori medieri;
 • Înființare societăți/ONG-uri, modificare acte constitutive, cesiuni de părți sociale.

Dreptul Energiei

 • Consultanță juridică pentru clienții producători, furnizori ori traderi de energie electrică/gaze naturale pentru obținerea licențelor și autorizațiilor de la autoritățile competente;
 • Redactarea de opinii juridice ori puncte de vedere fundamentate, în probleme ce țin de activitatea comercială a clienților care activează pe piața energiei electrice din România și din afară;
 • Întocmire, depunere documentație la Autoritatea competentă, în vederea emiterii de avize, licențe;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în fața Autorităților abilitate, în vederea soluționării conflictelor ivite;
 • Asistarea și reprezentarea clienților în procedura investigației desfășurată de ANRE în baza Ordinului Președintelui ANRE nr. 25/2017, formularea de obiecțiuni și contestarea Deciziei de finalizare a investigației.

Tarife

În vederea stabilirii necesităților clientului precum și a strategiei de urmat în speță, persoanele interesate sunt invitate să își programeze, în prealabil, o consultație juridică, ocazie cu care vom parcurge toate detaliile și vom analiza, în concret, problemele pe care le ridică speța, precum și soluțiile propuse.

Prețul unei consultații juridice este de 200 de lei. În situația în care vom încheia un contract de asistență juridică, consultația este gratuită.

Prețurile practicate pentru serviciile cuprinse în listă, precum și pentru orice alte servicii solicitate de clienți, pornesc de la onorariile minimale prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” adoptat de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82 din 17-18 iulie 2020.